Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2003-06
ΤίτλοςΣχεδιασμός και Υλοποίηση Υποσυστήματος Διαχείρισης Διαστάσεων Συστημάτων OLAP και Ενσωμάτωσή του στο Σύστημα ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΣυγγραφέαςΙωάννης Ν. Ρούσσος
Έτος2003
Λέξεις κλειδιάData Warehouses, On-Line Analytical Processing, OLAP, Dimensions, physical representation of records, slowly changing dimensions, system programming, ERATOSTHENES.
ΠερίληψηΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας μονάδας (module) υποστήριξης Διαστάσεων για ένα σύστημα διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων. Το πολυδιάστατο μοντέλο δεδομένων είναι ευρύτατα διαδεδομένο στην περιοχή των Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouses) και της 'Αμεσης Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων (On-Line Analytical Processing - OLAP). Οι Διαστάσεις αποτελούν βασική συνιστώσα του συγκεκριμένου μοντέλου, καθώς είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την πληροφορία, τοποθετώντας την στον πολυδιάστατο χώρο, και επιτρέπουν οποιεσδήποτε συσχετίσεις στα δεδομένα και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων. Η μονάδα υποστήριξης Διαστάσεων που υλοποιήθηκε υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες που απαιτώνται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιείται για OLAP, όπως ορισμός καινούργιων Διαστάσεων, δημιουργία και διαχείριση των μεταδεδομένων τους, φυσική αποθήκευση και ανάγνωση των δεδομένων μίας Διάστασης, μαζική και αυξητική εισαγωγή δεδομένων σε μία Διάσταση, αποτίμηση όλων των δυνατών περιορισμών σε μία Διάσταση καθώς και δυνατότητα σύζευξης με μία Διάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φυσικής αναπαράστασης των δεδομένων των Διαστάσεων, έτσι ώστε αυτή να συνεργάζεται άριστα με τις παραπάνω λειτουργίες και συγχρόνως να υποστηρίζει Διαστάσεις, οι οποίες να μπορούν να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (slowly changing dimensions). Σημαντικό κομμάτι της υλοποίησης ήταν ο προγραμματισμός σε επίπεδο συστήματος (system programming), στα πλαίσια της θεωρίας κατασκευής συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, καθώς η μονάδα ενσωματώθηκε πλήρως στο πρότυπο σύστημα διαχείρισης πολυδιάστατων δεδομένων ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.
ΚατηγορίαData Warehousing
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα