Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιδακτορικό
ΚωδικόςPHD-2004-1
ΤίτλοςΔιαχείριση Ιεραρχικών Σχημάτων στο Σημασιολογικό Ιστό
ΣυγγραφέαςΘοδωρής Δαλαμάγκας
Έτος2004
Λέξεις κλειδιάσημασιολογικος ιστός, γλώσσα ερωτήσεων, διαχείριση ιεραρχιών
ΠερίληψηO Σημασιολογικός Ιστός είναι μια επέκταση του Ιστού, τον οποίο και ενισχύει, εμπλουτίζοντας σημασιολογικά τα διαθέσιμα δεδομένα ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή και επεξεργασία τους από πολλούς χρήστες. Τα ιεραρχικά σχήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στον Σημασιολογικό Ιστό. Είτε ως απλές δεντρικές δομές με συντακτικούς περιορισμούς και ορισμούς τύπων δεδομένων (π.χ. DTDs, XML schemas), είτε ως ιεραρχίες με θεματικές κατηγορίες (π.χ. πύλες καταλόγων), τα ιεραρχικά σχήματα χρησιμοποιούνται για να εμπλουτίσουν σημασιολογικά την παρεχόμενη πληροφορία. Μέχρι τώρα οι ιεραρχίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως απλοί σημασιολογικοί οδηγοί για διάσχιση και αναζήτηση πληροφορίας με γλώσσες όπως οι XQuery και RQL. Όμως, στο περιβάλλον του Ιστού, όπου η αναζήτηση πληροφορίας σε ένα πεδίο γνώσης απαιτεί επεξεργασία σε πολλές πηγές σχετικές με το πεδίο αυτό, προσδιορίζεται η ανάγκη της ανάδειξης των ιεραρχιών σε οντότητες πρώτης τάξης, έτσι ώστε να διαχειρίζονται ως ολοκληρωμένες οντότητες και όχι ως σύνολα από μεμονωμένους κόμβους. Η διατριβή προτείνει ένα πλαίσιο διαχείρισης ιεραρχιών για τον Σημασιολογικό Ιστό. Αρχικά, παρουσιάζει μεθοδολογίες ανακάλυψης ομόλογων ιεραρχιών, δηλαδή ιεραρχιών με παρόμοια δομή και σημασιολογία για ένα πεδίο γνώσης. Αναπαριστώντας τις ιεραρχίες με δεντρικά μοντέλα, ορίζουμε μια μετρική απόστασης που δίνει ένα βαθμό ομοιότητας των ιεραρχιών σε σχέση με τις δομικές τους σχέσεις. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τις αλγεβρικές ιδιότητες των ομολόγων ιεραρχιών, ορίζοντας μια αλγεβρική δομή πλέγματος. Με βάση τη δομή αυτή, προτείνουμε τελεστές διαχείρισης ιεραρχιών: S-ένωση, S-τομή και S-διαφορά. Οι τελεστές έχουν ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της θεωρίας συνόλων ώστε να είναι δυνατός ο μετασχηματισμός και η απλοποίηση σειράς πράξεων σε ιεραρχίες. Τέλος, δείχνουμε πώς οι τελεστές διαχείρισης ιεραρχιών μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα γενικό μηχανισμό ερωτήσεων για ιεραρχίες. Χρησιμοποιούμε ένα σύνολο τελεστών, παρόμοιους με αυτούς της σχεσιακής άλγεβρας, υποστηρίζοντας με ενιαίο τρόπο την διαχείριση των ιεραρχιών αλλά και των δεδομένων που οργανώνονται σε αυτές.
ΚατηγορίαSemanttic Web, XML
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα