Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2005-11
ΤίτλοςΟλοκλήρωση Συστημάτων & Εφαρμογών με χρήση Web Services: Διαλειτουργικότητα Συστημάτων μεταξύ Δημόσιων Φορέων
ΣυγγραφέαςΦεναρέτη Λαμπαθάκη
Έτος2005
Λέξεις κλειδιάδιαλειτουργικότητα, διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, μεσισμικό, άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό εκτελωνισμού, τεχνικό αρχείο οχημάτων, τελωνεία, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Visual Studio .NET, SQL Server
ΠερίληψηΣκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης G2G (Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση), το οποίο στηρίζεται σε υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική σε επίπεδο σχεδιασμού συστημάτων και σε XML/Soap και Διαδικτυακές Υπηρεσίες σε επίπεδο τεχνολογιών. Το σύστημα προσεγγίζει τα θέματα ασφάλειας και versioning, ενώ συμμορφώνεται με τις τεχνικές πολιτικές και τα πρότυπα που ορίζονται στο Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Greek-eGIF). Οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί φορείς είναι το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και τα τελωνεία, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, και η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα με γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και παραλείψεις. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ενδιάμεσου συστήματος (middleware – μεσισμικού), το οποίο θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, θα συνδέεται με την κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα τελωνεία ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες από την πλευρά τους θα ενσωματώσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες στα πληροφοριακά τους συστήματα κάνοντας χρήση των τυποποιημένων διαδικασιών που περιγράφονται στα αρχεία WSDL (Web Services Definition Language). Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα προγραμματισμού Microsoft Visual Studio .NET, το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) Microsoft SQL Server και ως server ο IIS (Internet Information Services).
ΚατηγορίαInformation Systems Development
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα