Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2006-21
ΤίτλοςΠρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές
ΣυγγραφέαςΚωνσταντίνος Χρηστίδης
Έτος2006
Λέξεις κλειδιάδικτυακές υπηρεσίες, διαλειτουργικότητα, υπολογιστής τσέπης, XML, .NET, JAVA, midlet, ελεγχόμενη στάθμευση
ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός λογισμικού εφαρμογών που να βασίζεται στην τεχνολογία των δικτυακών υπηρεσιών και να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ασύρματων φορητών συσκευών και ενός κεντρικού εξυπηρετητή, Στόχος επομένως είναι ο έλεγχος της εφικτότητας και απόδοσης της επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικά λογισμικά περιβάλλοντα και πολλαπλά τηλεπικοινωνιακά μέσα για την παράδοση των υπηρεσιών προς τους χρήστες. Συγκεκριμένα, το σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής, υλοποιεί με εναλλακτικό τρόπο τις διαδικασίες που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Η προσέγγιση που προτείνεται διαφοροποιείται σημαντικά από τα σημερινά μονολιθικά και άκαμπτα συστήματα, όπου απαιτούν την πλήρη ομοιογένεια σε επίπεδο πληροφοριακών υποδομών, ενώ θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην επιλογή των τηλεπικοινωνιακών διαύλων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο απαιτούνται δυο ξεχωριστά συστήματα λογισμικού, ένα για τον πελάτη (client) και ένα για τον εξυπηρετητή (server). Ο πελάτης είναι υλοποίηση μιας εφαρμογής J2ME (Java 2 Micro Edition) που έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και συμβατότητα με πλήθος μοντέλων κινητών και φορητών ψηφιακών συσκευών. Ο εξυπηρετητής είναι υλοποιημένος σε πλατφόρμα .ΝΕΤ και συνδέεται με μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τρόπος ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων μπορεί να γίνει οδηγός για αντίστοιχα συστήματα στα οποία στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των χρηστών με πλήρη διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα και ευελιξία, ανεξάρτητα των χαρακτηριστικών της συσκευής των χρηστών (μέγεθος, πόροι, αυτονομία) και του μέσου που επιλέγεται για την επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα.
ΚατηγορίαWeb Services
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα