Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2007-8
ΤίτλοςΠρότυπο Σύστημα Ολοκλήρωσης Σχημάτων με Υποστήριξη Οντολογιών για Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Αυτόνομων Κόμβων
ΣυγγραφέαςΜαρία Ειρήνη Πολίτου
Έτος2007
Λέξεις κλειδιάσύστημα ομότιμων βάσεων δεδομένων, σύστημα ομότιμων κόμβων βασισμένο σε σχήμα, καθολικό σχήμα, σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων, ολοκλήρωση σχημάτων, οντολογίες, αντιστοιχήσεις, συγχώνευση οντολογιών
ΠερίληψηΗ ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού και η ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο ανταλλαγής δεδομένων με καλώς ορισμένο νόημα, οδήγησε στα συστήματα ομότιμων κόμβων βασισμένα σε σχήμα (schema-based peer-to-peer systems). Στα συστήματα αυτά κάθε κόμβος χρησιμοποιεί ένα σχήμα βάσης δεδομένων με βάση το οποίο οργανώνει τα τοπικά διαθέσιμα δεδομένα. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς θα μπορούν οι κόμβοι να αναζητούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, διατηρώντας όμως την αυτονομία τους. Μία μη ευέλικτη λύση απαιτεί την ύπαρξη ενός κεντρικού σχήματος το οποίο θα χρησιμοποιούν όλοι οι κόμβοι. Μία δεύτερη λύση είναι κάθε κόμβος να έχει ένα δικό του μοναδικό σχήμα. Όμως, λόγω της ανομοιογένειας των σχημάτων των ΒΔ, για την ανταλλαγή πληροφοριών απαιτείται η μετάφραση των ερωτημάτων που τίθενται από έναν κόμβο σε έναν άλλο. Η μετάφραση αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια αντιστοιχήσεων (mappings) μεταξύ των σχημάτων ΒΔ. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης ολοκλήρωσης σχημάτων βάσεων δεδομένων για δίκτυα ομότιμων κόμβων. Συγκεκριμένα, θα υλοποιήσουμε ένα σύστημα που εξάγει ένα κεντρικό ή καθολικό σχήμα για ένα σύνολο κόμβων, όπου ο καθένας έχει το δικό του τοπικό σχήμα ΒΔ. Το κεντρικό αυτό σχήμα προκύπτει από την ενοποίηση των τοπικών σχημάτων με τη βοήθεια κανόνων αντιστοίχησης, οι οποίοι ορίζουν σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών σχημάτων. Με τη βοήθεια του καθολικού σχήματος και των αντιστοιχήσεων μεταξύ των τοπικών και του καθολικού σχήματος γίνεται δυνατή μία πιο αποδοτική και ευέλικτη μετάφραση και αποτίμηση ερωτημάτων σε οποιονδήποτε κόμβο το δικτύου.
ΚατηγορίαWWW and DBMS
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα