Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2007-16
ΤίτλοςΥλοποίηση πρακτόρων σε δίκτυο κινούμενων ομότιμων βάσεων
ΣυγγραφέαςΠάλλα Κωνσταντίνα
Έτος2007
Λέξεις κλειδιάσκανδαλιστής, δίκτυα ομότιμων βάσεων δεδομένων, κανόνες ECA, ενεργές βάσεις δεδομένων, πράκτορες
ΠερίληψηΗ διπλωματική εργασία ανήκει στον τομέα των δικτύων Ομότιμων Βάσεων δεδομένων (Peer-to-Peer / Ρ2Ρ Database Systems). Μία Ρ2Ρ Βάση δεδομένων αποτελείται από κόμβους καθένας από τους οποίους διαθέτει μία ιδιωτική βάση δεδομένων. Η διαδικασία της ικανοποίησης των ερωτημάτων σε ένα δίκτυο κινούμενων ομότιμων βάσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία μιας και καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες που τίθενται όχι μόνο από τη μορφολογία του ίδιου του δικτύου αλλά και από τη μορφή των ερωτημάτων. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη μορφολογία του δικτύου σε συνδυασμό με την απουσία κεντρικού κόμβου και την έλλειψη σηματοδότησης (ως προς την διαθέσιμη πληροφορία) ανάγει την αναζήτηση του κατάλληλου κόμβου για την ικανοποίηση ενός ερωτήματος σε 'τυφλή' αναζήτηση. Επιπρόσθετα, η δυσκολία της ικανοποίησης ενός ερωτήματος ενισχύεται από την απαίτηση ικανοποίησης των λεγόμενων ‘συνεχών’ ερωτημάτων (continuous queries). Η ικανοποίηση ενός ‘συνεχούς’ ερωτήματος απαιτεί από τον κόμβο που διαθέτει την απάντηση να κρατάει τον αποστολέα συνεχώς ενήμερο. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των παραπάνω δύο προβλημάτων. Στοχεύει στην υλοποίηση ενός συστήματος κινούμενων ομότιμων όπου κάθε κόμβος αναζητά πληροφορία στο δίκτυο προωθώντας πράκτορες. Οι πράκτορες είναι εκφρασμένοι σε κανόνες Γεγονότος-Συνθήκης-Ενέργειας (ECA Rules) και λειτουργούν ως σκανδαλιστές (triggers) που συλλέγουν πληροφορία από τις τοπικές βάσεις των κινούμενων κόμβων του συστήματος. Η υλοποίηση που προτείνουμε εξασφαλίζειαυτόνομη δρομολόγηση των πρακτόρων,ικανοποίηση ‘συνεχών’ ερωτημάτων,καθορισμός και έλεγχος της ικανοποίησης του ερωτήματος από τον χρήστη/αποστολέα.
ΚατηγορίαP2P Data Management
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα