Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιδακτορικό
ΚωδικόςPHD-2008-3
ΤίτλοςΑνακάλυψη και Ολοκλήρωση ∆εδομένων και Υπηρεσιών στον Σημασιολογικό Ιστό
Συγγραφέας∆ημήτριος Σκούτας
Έτος2008
Λέξεις κλειδιάWeb service discovery, Semantic Web services, ETL processes
ΠερίληψηΟ Παγκόσμιος Ιστός παρέχει σήμερα τεράστιες ποσότητες πληροφοριών σε μία ποικιλία θεμάτων και με διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των χρηστών έχει αυξηθεί σημαντικά, η συμμετοχή τους έχει γίνει πιο ενεργή, και οι ανάγκες τους είναι πιο πολύπλοκες. Συνεπώς, νέες τάσεις εμφανίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση σε έννοιες όπως η ολοκλήρωση και η συνεργασία. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες προκλήσεις, πολλές ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιάσει στη μετάβαση προς τον Σημασιολογικό Ιστό, ο οποίος θα εμπλουτίσει τον σημερινό Ιστό με μεταδεδομένα σε τυπικές γλώσσες, διευκολύνοντας τη διαλειτουργικότητα και την αυτοματοποίηση στην αναζήτηση, τη διαχείριση, και τη διαμοίραση πληροφορίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η παρούσα διατριβή μελετάει το πρόβλημα της αναζήτησης σχετικών υπηρεσιών και δεδομένων στο Σημασιολογικό Ιστό, καθώς και της ολοκλήρωσης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και απαιτήσεων. Πρώτα μελετάμε το πρόβλημα της ανακάλυψης Υπηρεσιών του Ιστού. Προτείνουμε ένα κριτήριο ομοιότητας για τη σύγκριση περιγραφών Υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τη σημασιολογική πληροφορία που παρέχεται από τις οντολογίες που χρησιμοποιούνται για να τις περιγράψουν. Επίσης αναπτύσσουμε τεχνικές, που βασίζονται σε έννοιες από τα ερωτήματα κορυφογραμμής, για την κατάταξη των διαθέσιμων υπηρεσιών υπό διαφορετικές προτιμήσεις χρηστών και διαφορετικά κριτήρια ταιριάσματος. Έπειτα μελετάμε την αναζήτηση υπηρεσιών και δεδομένων σε δίκτυα ομοτίμων με τη χρήση οντολογιών. Προτείνουμε μία μέθοδο για αποδοτική και προοδευτική αναζήτηση υπηρεσιών σε ένα δομημένο δίκτυο ομοτίμων, καθώς επίσης και μία μέθοδο που διευκολύνει τη διαμοίραση δομημένων δεδομένων σε ένα δίκτυο ομοτίμων με οντολογίες. Τέλος, προτείνουμε τεχνικές για την εννοιολογική σχεδίαση διαδικασιών Εξαγωγής-Μετασχηματισμού-Φόρτωσης, οι οποίες είναι σημαντικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση πληροφοριών από ετερογενείς πηγές. Οι τεχνικές αυτές επίσης βασίζονται στη χρήση οντολογιών για να εντοπίσουν αντιστοιχίσεις, αντιθέσεις, και απαιτούμενους μετασχηματισμούς μεταξύ των αρχικών και των τελικών πηγών.
ΚατηγορίαWeb Services
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα