Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιδακτορικό
ΚωδικόςPHD-2007-2
Τίτλοςδιαχείριση ερωτημάτων σε δίκτυα ομοτίων
ΣυγγραφέαςΒασιλική Καντερέ
Έτος2007
Λέξεις κλειδιάquery processing, peer-to-peer overlays, peer-to-peer databases, peer-to-peer data management
ΠερίληψηΕνδιαφερόμαστε για προβλήματα επεξεργασίας ερωτημάτων που προκύπτουν σε συστήματα ομοτίμων. Λαμβάνουμε υπόψη τόσο δομημένα όσο και αδόμητα δίκτυα ομοτίμων. Θεωρούμε ότι και τα δύο είναι εφαρμόσιμα σε διαφορετικά πλαίσια χρηστών και υπηρεσιών. Τα δομημένα δίκτυα ομοτίμων παρέχουν αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις ενώ τα αδόμητα ίσως είναι πιο κατάλληλα για πολλά ρεαλιστικά σενάρια χρήσης όπου η τοπολογία του δικτύου δεν μπορεί να ελεγχθεί (οπότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των δομημένων δικτύων). Ασχολούμαστε με αδόμητα δίκτυα ομοτίμων που διαχειρίζονται δομημένα δεδομένα και συγκεκριμένα με το πρόβλημα της ετερογένειας και του συντονισμού των δεδομένων. Προτείνεται το σύστημα GrouPeer που επιτυγχάνει την συσταδοποίηση των κόμβων ανάλογα με τα δεδομένα που ανταλλάσουν. Το GrouPeer αφορά κόμβους που μοιράζονται σχεσιακά δεδομένα μέσω αδόμητων δικτύων και στοχεύει στην παροχή επακριβών απαντήσεων σε ερωτήσεις που τίθενται στο τοπικό σχήμα κάθε κόμβου χωρίς να βασίζεται σε οποιεσδήποτε καθολικές πληροφορίες για σχήματα ή έννοιες των δεδομένων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η τεχνική που προτείνουμε χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό εκμάθησης προκειμένου βαθμιαία να συγκεντρωθούν τοπολογικά στο δίκτυο οι κόμβοι με σημασιολογικά παρόμοια τοπικά σχήματα. Μια δεύτερη λειτουργία του συστήματος είναι η ανάδειξη ομάδων κόμβων του δικτύου που περιέχουν δεδομένα με παραπλήσια ή επικαλυπτόμενη σημασιολογία. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συντονισμού των δεδομένων, (δηλαδή της αυτόματης ενημέρωσης των ομότιμων βάσεων για αλλαγές σε απομακρυσμένα δεδομένα) προτείνουμε τη χρήση κατανεμημένων σκανδαλιστών. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η προσαρμογή των κεντρικοποιημένων σκανδαλιστών ώστε μια βάση που συμμετέχει σε ένα δίκτυο ομοτίμων να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ώστε να ενημερώνεται αυτόματα για αλλαγές στην πληροφορία γειτονικών βάσεων. Επιπλέον ασχολούμαστε με προβλήματα που ανακύπτουν σε συστήματα ομοτίμων όπου και η συνδεσμολογία των κόμβων αλλά και το περιεχόμενό τους. Προτείνεται μια αρχιτεκτονική ομοτίμων που βασίζεται στην τεχνολογία των ενεργών βάσεων και των κινούμενων πρακτόρων. Τέλος ασχολούμαστε με το πρόβλημα της διαχείρισης χωρικών δεδομένων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα με εστίαση αυτά των ομότιμων κόμβων. Διεκπεραιώσαμε μια γενική μελέτη για την κατασκευή ενός κατάλληλου πλαισίου, όπου η εύρεση δεδομένων καθοδηγείται από την τοπικότητα και την κατευθυνσημότητα. Περαιτέρω, παρουσιάσαμε το σύστημα SpatialP2P. Το σύστημα αυτό επιτυγχάνει τη διατήρηση της τοπικότητας των δεδομένων στο δίκτυο και εγγυάται αποδοτική εκτέλεση όλων των απαραίτητων σε ένα τέτοιο σύστημα λειτουργιών.
ΚατηγορίαP2P Data Management
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα