Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2009-10
ΤίτλοςΚατασκευή ενός Πολυμορφικού ΣΔΒΔ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Υποσυστημάτων Αποθήκευσης και Εκτέλεσης Τελεστών
ΣυγγραφέαςΣτέφανος Γεράγγελος
Έτος2009
Λέξεις κλειδιάcontext, συμφραζόμενα, ερμηνευτικό περιβάλλον, context-aware συστήματα, context-aware ΣΔΒΔ, πολυμορφικό ΣΔΒΔ, polymorphs, morphs, context-aware τελεστές, context-aware systems, context-aware DBMS, polymorphic DBMS, context-aware operators
ΠερίληψηΟ στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός του πρώτου ερευνητικού σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), το οποίο να ενσωματώνει το context στη διαχείριση της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διπλωματική περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Υποσυστημάτων "Εκτέλεσης Πλάνων", "Εκτέλεσης Τελεστών" και "Αποθήκευσης context-aware Δεδομένων". Το σύστημα που υλοποιήθηκε προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας context-aware βάσεων δεδομένων και εκτέλεσης ερωτημάτων. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες δομικές μονάδες: το "Υποσύστημα Αποθήκευσης και Διεπαφής με το Σχεσιακό ΣΔΒΔ (DataBase Layer)", που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του συστήματος με ένα απλό σχεσιακό ΣΔΒΔ, το "Υποσύστημα του Καταλόγου (Catalogue)", ο οποίος διαχειρίζεται τα μετα-δεδομένα που αφορούν στο context και στα context-aware δεδομένα, τo "Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (Data)", το οποίο αναλαμβάνει τις εισαγωγές/διαγραφές/ενημερώσεις δεδομένων στο σύστημα, το "Υποσύστημα Εκτέλεσης Τελεστών (Operators)", που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση όλων των context-aware τελεστών, που έχουν οριστεί για να υποστηρίζεται το μοντέλο, και το "Υποσύστημα Εκτέλεσης Πλάνων (Query Executor)", το οποίο δέχεται ένα ερώτημα, με τη μορφή ενός πλάνου, και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Σημαντικό κομμάτι της διπλωματικής ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο συστήματος (system software engineering) και σε επίπεδο διαχείρισης βάσεων δεδομένων (data base management). Τέλος, κατά τη διάρκεια της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές υλοποιήσεις στο σχεσιακό ΣΔΒΔ. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, πειράματα σε μία context-aware βάση δεδομένων, προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση του συστήματος και να συγκριθούν τα αποτελέσματα για τις δύο διαφορετικές υλοποιήσεις.
ΚατηγορίαOther
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα