Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔιπλωματική
ΚωδικόςDIPL-2010-3
ΤίτλοςΚατασκευή ενός Πολυμορφικού ΣΔΒΔ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Υποσυστήματος Μετατροπής Ερωτημάτων σε PL\SQL και Εκτέλεσής τους
ΣυγγραφέαςΦίλιππος-Δημήτριος Καλαμίδας
Έτος2010
Λέξεις κλειδιάcontext, context-aware συστήματα, context-aware ΣΔΒΔ, polymorphs, morphs, μετατροπή ερωτημάτων
ΠερίληψηΟ στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία του πρώτου ερευνητικού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, το οποίο ενσωματώνει το context στη διαχείριση της πληροφορίας. Συγκεκριμένα η διπλωματική αυτή ασχολείται με την υλοποίηση του υποσυστήματος μετατροπής σε PL\SQL και εκτέλεσης των ερωτημάτων το οποίο προσφέρει αφενός τη δυνατότητα δημιουργίας context-aware βάσεων δεδομένων και αφετέρου αυτή της εκτέλεσης των ερωτημάτων. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα υλοποιήθηκαν τα παρακάτω υποσυστήματα: το Υποσύστημα Επικοινωνίας με το σχεσιακό ΣΔΒΔ. που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με το σχεσιακό σύστημα ΣΔΒΔ (POSTGRES), το Υπόσύστημα του Καταλόγου που διαχειρίζεται μετα-data σχετικά με το context αλλά και τα context-aware δεδομένα, το Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων που είναι υπεύθυνο για τις εισαγωγές/διαγραφές/ενημερώσεις των δεδομένων στο σύστημα, το Υποσύστημα Αναπαράστασης των ερωτημάτων το οποίο μοντελοποιεί το ερώτημα και το φέρνει στην κατάλληλη προς την περεταίρω επεξεργασία του μορφή και το Υποσύστημα μετατροπής σε PL\SQL και εκτέλεσης των ερωτημάτων το οποίο είναι υπεύθυνο για την τελική μετατροπή των ερωτημάτων, την εκτέλεση τους και την επιστροφή των αποτελεσμάτων. Σημαντικό κομμάτι της διπλωματικής ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο συστήματος (system software engineering) και σε επίπεδο διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management). Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της διπλωματικής υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές υλοποιήσεις σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων στο σχεσιακό ΣΔΒΔ ενώ εφαρμόστηκαν και δύο τεχνικές σχετικά με την εκτέλεση των ερωτημάτων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν πειράματα πάνω σε μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά την απόδοση του συστήματος αλλά το overhead που εισάγουν οι σχετικές με το context-aware λειτουργίες στο κλασικό σχεσιακό ΣΔΒΔ.
ΚατηγορίαOther
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα