Λεπτομέρειες

ΕίδοςΔημοσίευση
ΚωδικόςTR-2014-13
ΤίτλοςΔιαχείριση χωρικών σημασιολογικών δεδομένων: πλεονεκτήματα,αδυναμίες και ερευνητικές προκλήσεις
ΣυγγραφέαςΚώστας Πατρούμπας, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σπύρος Αθανασίου
Έτος2014
Λέξεις κλειδιάevaluation, GeoSPARQL, geospatial linked data, RDF, triple store
ΠερίληψηΤεράστιοι όγκοι δεδομένων είναι ήδη διαθέσιμοι μέσα από εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό και ολοένα αυξανόμενο μέρος τους έχει γεωγραφική αναφορά ή συνάφεια. Αν και η υπάρχουσα τεχνολογία έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ενσωματώνει ποικιλία πληροφοριών από ετερόκλητες πηγές και να παράγει διασυνδεδεμένα στοιχεία, ακόμη υπολείπεται σημαντικά όσον αφορά την αναπαράσταση χωρικών χαρακτηριστικών και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά. Μόλις πρόσφατα, διάφορα αποθετήρια RDF έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν αποθήκευση χωρικών οντοτήτων και να επιτρέπουν κάποιου είδους επεξεργασία τους. Για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, το OGC έχει υιοθετήσει το πρότυπο GeoSPARQL, ορίζοντας ένα σύνολο γεωμετρικών τύπων δεδομένων σε RDF και μία επέκταση της γλώσσας SPARQL για την διατύπωση ερωτημάτων. Σε αυτό το άρθρο, παρέχουμε μία κατατοπιστική επισκόπηση της τρέχουσας τεχνολογίας σχετικά με την διαχείριση χωρικών σημασιολογικών δεδομένων. Πέρα από την εμβριθή ανάλυση των διαθέσιμων αρχιτεκτονικών σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς, διεξάγουμε μία μελέτη αποτίμησης των χωρικών δυνατοτήτων τους. Επίσης, συγκρίνουμε τις επιδόσεις τους και την δοκιμασμένες δυνατότητές τους με καθιερωμένα συστήματα βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ανάπτυξη γεωγραφικών εφαρμογών. Προτείνουμε μία μεθοδολογία κατάλληλη για την εκτίμηση της λειτουργικότητας των αποθετηρίων RDF όσον αφορά τον χειρισμό μεγάλου όγκου γεωγραφικών στοιχείων, καθώς και την διατύπωση ποικίλων ερωτημάτων που συνδυάζουν χωρικά και θεματικά κριτήρια. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα, υπάρχουν αξιοσημείωτες προοπτικές στους τομείς της βελτιστοποίησης ερωτημάτων, της ανάπτυξης προηγμένων δομών ευρετηρίων και της δημιουργίας χωρο-σημασιολογικών επεκτάσεων. Προς αυτόν τον σκοπό, σημειώνουμε μία σειρά ανοικτών ζητημάτων για συνδυασμένη έρευνα από τις κοινότητες των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και του Σημασιολογικού Ιστού.
ΚατηγορίαSemanttic Web, XML
ΔημοσίευσηProceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL Int'l Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS'14), Dallas, Texas, November 2014
Αρχείο Επισκόπηση


Επιστροφή στην αρχική σελίδα