Κ. Χ. Πατρούμπας

Δημοσιεύσεις

 • από το DBLP
 • από το Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων.

 • Ενδιάμεση έκθεση πρότασης και προόδου διδακτορικής διατριβής [pdf] [ppt]

 • Διπλωματικές εργασίες

 • Ανάλυση και υλοποίηση ενός αλγορίθμου Hidden Surface Removal για οποιαδήποτε πολύεδρα (1993)
  Διπλωματική εργασία (από κοινού με τον Ν. Κίτσιο) στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (επιβλέπων: καθηγητής Αθ. Τσακαλίδης).

 • Συστήματα ρευμάτων δεδομένων για κινούμενα αντικείμενα(2003)
  Διπλωματική εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Γεωπληροφορική"του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (επιβλέπων: καθηγητής Τ. Σελλής).

  'Αλλες εργασίες

 • Πολυδιάστατες μέθοδοι προσπέλασης σε βάσεις δεδομένων με χρήση δένδρων [pdf] [ppt]
  Εργασία για το μάθημα "Προχωρημένα ερευνητικά θέματα βάσεων δεδομένων" (2004).

 • 'Αμεση αναλυτική επεξεργασία ρευμάτων δεδομένων [pdf]
  Εργασία για το μάθημα "Συστήματα διεκπεραίωσης συναλλαγών και αναλυτικής επεξεργασίας (OLTP και OLAP)" (2004).

 • Απευθείας υπολογισμός [ppt]
  Εργασία για το μάθημα "Αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων" (2004).

 • Προσδιορισμός παραθύρων σε ρεύματα δεδομένων[pdf] [ppt]
  Εργασία για το μάθημα "Θεωρία βάσεων δεδομένων" (2004).

 • Γενετικές μέθοδοι βελτιστοποίησης ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων [pdf] [ppt]
  Εργασία για το μάθημα "Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση" (2005).

 • Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε σημειακά δεδομένα [pdf][ppt]
  Εργασία για το μάθημα "Υπολογιστική Γεωμετρία" (2005).


 • Παλαιότερες εργασίες

 • Χωρική βάση δεδομένων λεωφορειακού δικτύου [pdf]
  Εργασία (από κοινού με τον Α. Συγγρό) για το μάθημα "Χωρικές βάσεις δεδομένων" (2002).


 • Γενετικοί αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός: εφαρμογές στη Γεωπληροφορική [pdf]
  Εργασία για το μάθημα "Ερευνητικά θέματα στην Γεωπληροφορική" (2002). • Διπλωματικές εργασίες φοιτητών που έχω συνεπιβλέψει

 •   σε ρεύματα δεδομένων
 •   σε χωρικές βάσεις δεδομένων • Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2008